Spring til indhold
EU-Blomsten logo

Hos Nysted Strand Camping er det blevet en sport at passe på miljøet

Nysted Strand Camping blev certificeret med EU Ecolabel i 2021. Siden da er antallet af overnatninger steget, mens forbruget af el og vand er faldet. Samtidig er der gået sport i at igangsætte nye, bæredygtige tiltag.

Nysted Camping - EU Blomst certificeret

Affaldssortering i 19 kategorier. Sensorstyret belysning om natten. Og et træ, der væltede i orkanen, og som nu gavner biodiversiteten ved at være levested for bl.a. insekter og andre smådyr. Det er blot et lille udpluk af de mange grønne initiativer, der er at finde på Nysted Strand Camping på Lolland.

For Henrik og Nicole Søby, som driver campingpladsen, er det nemlig helt naturligt at tænke over deres forbrug og passe godt på jordens ressourcer.

Derfor var det også åbenlyst for parret at gå efter EU Ecolabel, da de for nogle år siden besluttede sig for at finde en mærkningsordning, som de kunne bygge deres brand op omkring – og som kunne hjælpe dem med både at styrke de bæredygtige tiltag og sælge flere overnatninger:

”Det var vigtigt for os at vælge en troværdig og genkendelig certificering – og det er EU Ecolabel. Både vores gæster fra Danmark og fra resten af Europa genkender EU Ecolabel, og det virkede holdbart på sigt at bruge mærket til at styrke vores virksomhed,” fortæller Henrik Søby.

Antallet af tyske gæster er mere end fordoblet

Det har dog ikke været helt uden bump på vejen at opnå EU Ecolabel. Særligt den administrative opgave med at dokumentere, hvordan certificeringskravene blev opfyldt, har været tung:

”Vi skulle dokumentere rigtig mange ting for at opnå certificeringen, og administrationen var helt sikkert den største udfordring for en lille virksomhed som os.”

Meget tyder dog på, at det officielle miljømærke var indsatsen værd. I hvert fald har Nysted Strand Camping oplevet en positiv udvikling i antallet af overnatninger:

”Vi fornemmer, at mange gæster sætter pris på certificeringen, selv om de ikke siger det direkte til os. Vi ved, at det betyder noget for 50 % af tyskerne, at der bliver arbejdet med bæredygtighed, og siden vi i 2021 fik EU Ecolabel, har vi faktisk opnået mere end en fordobling i antallet af overnatninger med tyske gæster,” fortæller Henrik Søby.

I 2023 var en tredjedel af campingpladsens gæster således fra Tyskland. Også antallet af overnatninger med hollandske gæster er mere end fordoblet i perioden 2021-2023.

Fakta om Nysted Strand Camping

 • Beliggende i et fredet Natura 2000 område på Lolland-Falster.
 • Har været certificeret med EU Ecolabel siden 2021.
 • Var den første campingplads i Danmark, der blev certificeret efter EU Ecolabels aktuelle krav.
 • Har oplevet en vækst i antallet af overnatninger fra 21.953 i 2021 til 32.185 i 2023.
Nysted Camping EU Blomst certificeret campingplads

Vil gerne give gæsterne grønne vaner

Henrik Søby ser også en vækst i antallet af gæster fra København og Nordsjælland:

”Det er folk, som er interesserede i at holde weekend eller ferie et sted, hvor der er friske æg, lokalbrygget øl, og hvor man kan være med til at lave insekthoteller og fuglehuse.”

På Nysted Strand Camping gør man netop en stor indsats for at inspirere gæsterne til en mere bæredygtig livsstil, som de kan tage med sig hjem, når ferien er slut. Fx bliver alle inddraget i, at affaldet skal sorteres i 19 kategorier, og personalet oplever, at gæsterne tager sorteringen alvorligt. Man forsøger også at inspirere gennem et stort udvalg af lokale og økologiske fødevarer og ved at tilbyde aktiviteter i naturen.

”Vi er lige nu i dialog med en leverandør af frø til sommerblomster om at få udarbejdet nogle små frøposter med vores logo på. Idéen er at give folk en pose med hjem og på den måde inspirere dem til at så sommerblomster, så vi får flere insekter og bier,” siger Henrik Søby.

Reduceret forbrug af energi og vand

En campingplads med EU Ecolabel skal bl.a. leve op til skrappe krav til energi- og vandforbrug. Det har ført til flere grønne tiltag i Nysted. Man har fx udskiftet lyskilder, så der næsten er 100 % LED-belysning – og en del af lyskilderne er sensor- og tidsstyrede. Elforbruget er baseret på vindmøllestrøm og solceller.

For at spare på vandet har man sat vandreducerende filtre på alle tappesteder. Samtidig har man flere steder på pladsen opsat vandopsamlinger, så man helt kan undgå at bruge vand fra hanen til fx at vande med.

”Tiltagene virker. For selv om vi de seneste år har øget vores omsætning og taget imod flere gæster end tidligere, er vores samlede forbrug af el og vand faktisk faldet,” fortæller Henrik Søby.

Han nævner samtidig, at der med EU Ecolabel også er kommet øget fokus på forbrug og kemikalier:

”De rengøringsmidler, vi bruger til den daglige drift, er enten med Svanemærket eller EU Ecolabel, da vi gerne vil undgå PFAS – og vi bruger ikke pesticider til at passe vores arealer”.

En sport at finde bæredygtige løsninger

Certificeringen har også betydet, at der er gået sport i at finde mere bæredygtige løsninger.

”Hvis vi skifter et bræt på væggen, så genbruger vi det et andet sted. Når vi tømmer affaldsspande, fjerner vi affaldet, men lader poserne blive. Knækkede træer og grene bruger vi til levesteder for insekter og andre dyr eller til levende hegn. Bestilling af varer har vi samlet hos én grossist for at reducere antallet af lastbilkørsler herud,” fortæller Henrik Søby og fortsætter:

”Vi prøver at være ansvarlige i alt, hvad vi gør, og vi genbruger stort set alt. Det kan vi, fordi både vi og vores personale har evnerne til at udføre idéerne – og hele personalet bakker op om den grønne tankegang, som Nicole og jeg altid har haft, men som er blevet styrket yderligere med EU Ecolabel.”

affaldssortering på nysted camping

En grøn frontløber

Henrik Søby glæder sig over, at der fremover kommer øget fokus på greenwashing. Derfor forventer og fornemmer han også, at flere campingpladser vil gå efter at kunne dokumentere deres grønne tiltag:

”Jeg er foran mine kollegaer i branchen, og det vil jeg gerne blive ved med at være. For vi har brugt meget energi og mange kræfter på at prioritere bæredygtighedsindsatsen højt.”

At Nysted Strand Camping er en af de grønne frontløbere, blev understreget, da campingpladsen blev nomineret til ”ADAC Camping Award 2023 in Sustainability & Environmental Awareness”:

“Vi var en af de tre campingpladser i Europa, der blev nomineret til prisen – og vi endte med at blive nummer to. Nu går vi efter at blive nomineret igen og vinde,” lyder det målrettet fra Henrik Søby, der tilføjer, at campingpladsen er tæt på også at kunne dokumentere, at de er CO2-neutrale: 

”Vi arbejder fortsat på at blive bedre og mere bæredygtige. Det er vigtigt for os at blive CO2-neutrale, men det må ikke være på bekostning af kemi, ressourcer og så videre. På den måde er det en god kombination sammen med EU Ecolabel.”

Fordelene ved campingpladser med EU Ecolabel

En campingplads med EU Ecolabel skal leve op til en række obligatoriske krav inden for bl.a. energi- og vandforbrug samt håndtering af affald. Herudover skal den også opnå et antal point inden for en række valgfri områder.

De obligatoriske krav omfatter bl.a.:

 • Energieffektive installationer inden for belysning og opvarmning af lokaler samt brugsvand.
 • Vandbesparende installationer i baderum og toiletter samt begrænsning af mængden af tøjvask.
 • Begrænsning af affaldsmængder gennem affaldssortering.
 • Rygeforbud i fællesrum.

De supplerende pointkrav omfatter bl.a.:

 • Ingen brug af pesticider ved pasning af udearealer.
 • Salg af lokale og økologiske varer.
 • Tilbud om miljøvenlig transport.
 • Miljømærket indkøb af rengøringsartikler og papirprodukter.
 • Brug af regnvand til blomstervanding.