Spring til indhold
EU-Blomsten logo

Strategi for grønne offentlige indkøb i Danmark

I ”Grønne indkøb for en grøn fremtid – Strategi for grønne offentlige indkøb” er der bl.a. et solidt fokus på produkter med EU Ecolabel.

Placeholder-foto-på-vej

Den offentlige sektor skal være i front i den grønne omstilling. Sådan lyder det i
Grønne indkøb for en grøn fremtid - Strategi for offentlige grønne indkøb”, som er et oplæg til, hvordan det offentlige skal købe mere grønt ind.

Strategiens tre spor skal reducere klimaaftryk markant

I 2019 medførte indkøb i staten, kommunerne og regionerne en drivhusgasudledning på i alt ca. 12 mio. ton, hvoraf ca. 4 mio. ton blev udledt i Danmark. Derfor er strategien også en vigtig guide til, hvordan det offentlige sikrer en markant reduktion af indkøbets klimaaftryk og derigennem bidrager til at realisere det dansk mål om at reducere drivhusgasserne med 70 % i 2030.

Strategien “Grønne indkøb for en grøn fremtid” sætter retningen for grøn omstilling af det offentlige indkøb i tre spor:

1) Grøn handling nu

2) Langsigtet grøn udvikling

3) Grøn viden og værktøjer.

Alle tre spor har fokus på indkøbsområder, der i dag sætter et betydeligt klimaaftryk.

Det grønne valg bliver obligatorisk

I implementeringssporet, som skal skabe grøn handling nu, er der lagt op til at gøre det obligatorisk for statslige indkøbere at vælge produkter, som er mærket med Svanemærket eller EU Ecolabel, på udvalgte produktgrupper. Listen med produktgrupper vil løbende blive udvidet. 

Derudover er et af målene i strategiens spor 2, “Langsigtet grøn udvikling”, at alle offentlige indkøb på områder, hvor der findes officielle mærkningsordninger, skal være miljømærkede eller leve op til tilsvarende krav i 2030.