Spring til indhold
EU-Blomsten logo

Giv jeres udbudsplan et miljømærketjek

Ønsker I overblik over, hvilke udbud I kan stille krav om Svanemærket og EU Ecolabel i? Så få et miljømærketjek af jeres udbudsplan.

Et miljømærketjek giver jer et overblik over, om det vil være relevant at bruge Svanemærket og EU Ecolabel til at fastsætte miljøkrav i de enkelte udbud – og hvordan kravene i givet fald kan eller bør indgå.

Hvordan får I et miljømærketjek?

Miljømærkning Danmark tilbyder gratis miljømærketjek af jeres udbudsplan. Hvis I sender udbudsplanen til os, får I den retur med en score på de enkelte udbud.

Send jeres udbudsplan til chefkonsulent Rikke Dreyer på rd@ecolabel.dk og skriv ”miljømærketjek” i emnefeltet.

Hvad viser et miljømærketjek?

I et miljømærketjek får de enkelte udbud i jeres udbudsplan en score fra 1 til 5. Scoren viser den aktuelle markedssituation for miljømærkede produkter i de enkelte udbud:

Kategori 1: Mange produkter med Svanemærket og/eller EU Ecolabel

Kategori 2: Flere produkter med Svanemærket og/eller EU Ecolabel

Kategori 3: Få produkter med Svanemærket og/eller EU Ecolabel

Kategori 4: Der er udviklet krav, men der findes ingen certificerede produkter

Kategori 5: Svanemærket og EU Ecolabel har ikke udviklet krav til produktgruppen.

Hvilken slags krav skal I stille?

Hvilken slags krav I bør stille i jeres udbud, afhænger af mulighederne i markedet. Hvis udbuddet får en lav score, kan det være relevant at stille mindstekrav om Svanemærket eller EU Ecolabel.

Får udbuddet en højere score, kan et krav om miljømærker risikere at indsnævre konkurrencen og dermed jeres valgmuligheder for meget. I stedet kan I vælge at bruge miljømærkerne som et under- eller delkriterie til tildelingskriteriet, så det vægter positivt, hvis der tilbydes miljømærkede produkter.

Eller I kan vælge at bruge miljømærkerne som vilkår for kontraktens gennemførelse, så det kun er det vindende tilbud, der skal være certificeret med Svanemærket eller EU Ecolabel.

Hvor længe gælder et miljømærketjek? 

Der sker hele tiden ændringer i udvalget af miljømærkede produkter. Derfor vil miljømærketjekket altid være et øjebliksbillede.

Hvis jeres udbudsplan gælder for en længere periode, anbefaler vi derfor, at I kontakter os, når I går i gang med de enkelte udbud, så I får det aktuelle overblik på udbudstidspunktet.