Spring til indhold
EU-Blomsten logo

Giv jeres udbudsplan et miljømærketjek

Ønsker I overblik over, hvilke udbud I kan stille krav om Svanemærket og EU-Blomsten i? Så få et miljømærketjek af jeres udbudsplan.

Et miljømærketjek giver jer et overblik over, om det vil være relevant at bruge Svanemærket og EU-Blomsten til at fastsætte miljøkrav i de enkelte udbud – og hvordan kravene i givet fald kan eller bør indgå.

Hvordan får I et miljømærketjek?

Miljømærkning Danmark tilbyder gratis miljømærketjek af jeres udbudsplan. Hvis I sender udbudsplanen til os, får I den retur med en score på de enkelte udbud.

Send jeres udbudsplan til chefkonsulent Rikke Dreyer på rd@ecolabel.dk og skriv ”miljømærketjek” i emnefeltet.

Hvad viser et miljømærketjek?

I et miljømærketjek får de enkelte udbud i jeres udbudsplan en score fra 1 til 5. Scoren viser den aktuelle markedssituation for miljømærkede produkter i de enkelte udbud:

Kategori 1: Mange produkter med Svanemærket og/eller EU-Blomsten

Kategori 2: Flere produkter med Svanemærket og/eller EU-Blomsten

Kategori 3: Få produkter med Svanemærket og/eller EU-Blomsten

Kategori 4: Der er udviklet krav, men der findes ingen certificerede produkter

Kategori 5: Svanemærket og EU-Blomsten har ikke udviklet krav til produktgruppen.

Hvilken slags krav skal I stille?

Hvilken slags krav I bør stille i jeres udbud, afhænger af mulighederne i markedet. Hvis udbuddet får en lav score, kan det være relevant at stille mindstekrav om Svanemærket eller EU-Blomsten.

Får udbuddet en højere score, kan et krav om miljømærker risikere at indsnævre konkurrencen og dermed jeres valgmuligheder for meget. I stedet kan I vælge at bruge miljømærkerne som et under- eller delkriterie til tildelingskriteriet, så det vægter positivt, hvis der tilbydes miljømærkede produkter.

Eller I kan vælge at bruge miljømærkerne som vilkår for kontraktens gennemførelse, så det kun er det vindende tilbud, der skal være certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten.

Hvor længe gælder et miljømærketjek? 

Der sker hele tiden ændringer i udvalget af miljømærkede produkter. Derfor vil miljømærketjekket altid være et øjebliksbillede.

Hvis jeres udbudsplan gælder for en længere periode, anbefaler vi derfor, at I kontakter os, når I går i gang med de enkelte udbud, så I får det aktuelle overblik på udbudstidspunktet.