Spring til indhold
EU-Blomsten logo

Bag om EU Ecolabel

Her kan du læse om, hvem der har hvilke roller og ansvarsområder i det europæiske samarbejde om EU Ecolabel.

Placeholder-foto-på-vej

EU-Kommissionen

EU-Kommissionen forvalter EU Ecolabel på EU-plan for at sikre, at EU-miljømærkeforordningen bliver implementeret korrekt.

EU-Kommissionen er ansvarlig for at udarbejde de endelige udkast til kriteriedokumenter – og tager i den forbindelse hensyn til bemærkningerne fra EU's Miljømærkenævn (EUEB). Udarbejdelse eller revision af EU Ecolabels kriterier kan iværksættes og ledes af andre parter end Europa-Kommissionen (medlemsstater, ansvarlige organer og andre interessenter).

EU-Kommissionen vedtager EU Ecolabel s kriterier for hver produktgruppe som "kommissionsafgørelser" - det sker efter, at EU's regulatoriske udvalg for miljømærket har stemt og vedtaget kriterierne med et kvalificeret flertal.

Du kan få mere at vide om de kriterier, der er under udarbejdelse, eller om muligheden for at deltage i møde med interessenter (ad-hoc-arbejdsgruppen) for en bestemt produktgruppe på the European Product Bureaus hjemmeside.

EU’s Miljømærkenævn

EU’s Miljømærkenævn (EUEB) er med til at udvikle og revidere EU Ecolabels kriterier og til at vurdere implementeringen af EU Ecolabel generelt. EUEB yder også rådgivning og bistand til Kommissionen på disse områder og giver især anbefalinger om mindstekrav i kriterierne.

EUEB består af repræsentanter for Competent Bodies i EU, Island, Liechtenstein og Norge samt af repræsentanter for en række organisationer. Læs mere om EU’s Miljømærkenævn.

Competent Bodies

De ansvarlige nationale organer er uafhængige og upartiske organisationer, der udpeges af staterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i eller uden for relevante ministerier.

Miljømærkning Danmark og Miljøministeriet er de ansvarlige organer i Danmark.

Miljømærkning Danmark er ansvarlig for at udføre opgaver i forbindelse med tildeling af EU Ecolabel og for kontrol med overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-miljømærket.

Miljømærkning Danmark har bl.a. til opgave at behandle og kontrollere ansøgninger og tildele licenser til EU Ecolabel til produkter og servicer, der opfylder de fastsatte kriterier. Derudover overvåger Miljømærkning Danmark ulovlig brug af EU Ecolabel, markedsfører og informerer om EU Ecolabel og deltager i arbejdet med at udvikle og revidere kriterier på europæisk plan.

De ansvarlige organer mødes regelmæssigt for at udveksle erfaringer og sikre konsekvent gennemførelse af ordningen i de forskellige lande.

Stakeholders

Når kriterierne bliver udarbejdet, skal der sikres en balanceret deltagelse af alle relevante interessenter, der er berørt af en bestemt produktgruppe. Relevante interessenter er blandt andre repræsentanter for industrier og servicer, herunder SMV'er, og deres erhvervsorganisationer, fagforeninger, grossister, detailhandlere, importører samt miljø- og forbrugerorganisationer.

EU-helpdesk

EU Ecolabels helpdesk hjælper EU-Kommissionen med forskellige opgaver såsom at udarbejde nyheder, skabe opbakning fra interessenter og søge om støtte til udvalgte markedsføringsaktiviteter. EU helpdesk hjælper også med at svare på generelle spørgsmål omEU Ecolabel.