Spring til indhold
EU-Blomsten logo

Sådan ansøger I om EU Ecolabel

Her finder du 7 trin til, hvordan I ansøger om en miljømærkning med EU Ecolabel.

Placeholder-foto-på-vej

 1. Forstå EU-Blomsten,  før I ansøger

Hvilke varer og serviceydelser kan miljømærkes? 

Alle varer eller serviceydelser, som er til distribution eller brug på markedet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU og Island, Liechtenstein og Norge), og som EU Ecolabel har udviklet kriterier til, kan blive miljømærket. 

Du kan få overblik over produktområder og EU Ecolabels kriterier for produktgruppen her.

Reglerne gælder for alle produkter, der forhandles eller forventes forhandlet i EU, Island, Liechtenstein og Norge. 

Hvem kan ansøge? 

Producenter, importører, serviceudbydere, grossister og detailhandlere, der fremstiller produkter eller leverer serviceydelser, som EU Ecolabel har udviklet kriterier til, kan ansøge. Detailhandlere kan ansøge om certificering af produkter, der markedsføres under eget varemærke.  

 1. Registrer jeres produkter eller serviceydelser i EU Ecolabels produktkatalog (ECAT) eller katalog over turistindkvartering 

Kataloget over produkter og serviceydelser (ECAT) er en database over produkter og serviceydelser, der er miljømærket med EU Ecolabel, samt tilhørende information om disse. I kan fx bruge kataloget som markedsføringsværktøj til at fremme salget af jeres produkter eller serviceydelser til forbrugere. 

EU-Ecolabels katalog over turistindkvarteringer er ligeledes en database, der indeholder en oversigt over indkvarteringssteder og campingpladser, som er tildelt EU Ecolabel. Forbrugere kan fx bruge databasen til at søge efter mere miljøvenlig indkvartering på deres næste rejse. 

I ECAT kan man også kontrollere gyldigheden af licenser. Alle licenshavere er ansvarlige for at registrere deres produkter og serviceydelser i ECAT for at sikre sporbarhed af licenser. For at registrere skal I følge instruktionerne i ECAT's brugervejledning, som kan downloades på alle officielle EU-sprog. Hvis I har problemer med at bruge systemet, kan I kontakte EU Ecolabel helpdesk.  

 1. Saml al dokumentation til din ansøgning 

Alle ansøgere skal indsende en ansøgning med dokumentation for, at kriterierne er opfyldt. I kan se listen over, hvilke dokumenter der kræves til jeres ansøgning (erklæringer, datablade og testresultater) i kriterierne for jeres produktgruppe.

Miljømærkning Danmark vil kontrollere, at alle indsendte oplysninger, er korrekte og dokumenterede – og beder jer om yderligere dokumentation, hvis det er nødvendigt. 

Når ansøgningen kræver produkttests, skal I være opmærksomme på den generelle vejledning: 

 • Alle omkostninger til test og uafhængig verificering af, at produktet lever op til kriterierne, skal afholdes af ansøgeren. 
 • Alle påkrævede produkttests bør udføres af laboratorier, der opfylder de generelle krav i ISO 17025 eller tilsvarende for den specifikke test. I finder en liste over godkendte laboratorier for de fleste europæiske lande på European Accreditation Corporations hjemmeside.

Kontakt os på info@ecolabel.dk, hvis I har behov for yderligere oplysninger om, hvilket laboratorie I kan benytte.  

 1. Indsend jeres ansøgning, og betal gebyrer 

For at ansøge om licens til EU Ecolabel skal I indsende en komplet ansøgning med dokumentation til application@ecolabel.dk.

Herefter vil I modtage en faktura fra Miljømærkning Danmark til behandling af ansøgningen. 

 1. Vurdering 

Når Miljømærkning Danmark har modtaget jeres ansøgning, vil al indsendt dokumentation blive gennemgået – inklusive materiale, som kan være indsendt direkte af jeres leverandører. I får en første status på behandlingen af jeres ansøgning og om behovet for eventuel yderligere dokumentation inden for to måneder. Miljømærkning Danmark kan give afslag på en ansøgning, hvis ikke der er indsendt tilstrækkelig dokumentation senest seks måneder efter anmodning om yderligere oplysninger.  

Licenser til EU Ecolabel, der er udstedt i de nordiske lande, inkluderer altid kontrolbesøg på produktionsstedet. 

Vi vil typisk skulle bruge mellem 2 og 6 måneder på at behandle din ansøgning. Hvis sagsbehandlingstiden trækker ud, skyldes det som regel, at vi mangler dokumentation på et eller flere vigtige punkter. Din ansøgning er gyldig i 1 år og vil herefter blive annulleret, hvis vi ikke har modtaget al relevant dokumentation. Du er altid velkommen til at sende en ny ansøgning.

 1. Ansøgningsgodkendelse og tildeling af licens

Godkendelse af ansøgning 

Din licens er gyldig, når vi har underskrevet kontrakten og godkendt din ansøgning i ECAT. 

Når jeres ansøgning er godkendt, udsteder Miljømærkning Danmark jeres licens. Her vil det fremgå, hvilke produkter eller serviceydelser der er omfattet af licensen, herunder eventuelle handelsnavne eller producentens interne referencenumre. Miljømærkning Danmark fastlægger også betingelserne for brug af EU Ecolabel, efter standardkontrakten i bilag IV til forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009. 

Når I har underskrevet kontrakten, kan I anmode om et certifikat, der indeholder følgende oplysninger: 

 • Det licensnummer, der kan anvendes sammen med EU Ecolabels logo 
 • Ansøgerensofficiellenavn 
 • De produkter eller serviceydelser, der er tildelt EU Ecolabel 
 • Alle relevante handelsnavne, hvorunder produktet sælges eller serviceydelsen markedsføres.  

Når I modtager en underskrevet kontrakt inkl. bilag fra Miljømærkning Danmark, kan I starte med at anvende EU Ecolabels logo og licensnummer på jeres produkter eller serviceydelser.  Jeres produkter vil kunne ses på ECAT

Kontrol 

Som licenshaver er det jeres ansvar at sikre, at kriterierne overholdes i hele licensens gyldighedsperiode. Miljømærkning Danmark vil forklare, om eller hvor ofte kontrol af jeres produkt skal udføres for proaktivt at verificere, at kriterierne er overholdt. 

Miljømærkning Danmark kan foretage kontrolbesøg på produktionssteder og gennemføre produkttests. 

I eller jeres leverandør skal føre log over alle tests af jeres produkter/serviceydelser og testenes resultater. Denne dokumentation skal altid være tilgængelig og kan rekvireres af Miljømærkning Danmark. 

Hvis Miljømærkning Danmark i løbet af licensens gyldighedsperiode får bevis for, at jeres produkter eller serviceydelser ikke længere opfylder kriterierne, vil I straks blive anmodet om en plan for afhjælpende foranstaltninger, eller I kan blive frataget jeres licens til EU Ecolabel for det pågældende produkt eller serviceydelse. 

 1. Kommunikation om jeres certificerede produkter eller serviceydelser  

Brug af EU Ecolabel i markedsføring 

Sørg for, at EU Ecolabels logo og jeres licensnummer ses tydeligt på jeres produkt eller i forbindelse med jeres serviceydelse og i tilhørende marketingmateriale.

Digital tilstedeværelse 

Sørg for, at EU Ecolabel og licensnummer er tydelig ved de produkter, der har licens til EU Ecolabel, fx ved at oprette en side om de miljømærkede produkter og jeres indsats for at opnå EU Ecolabel. 

EU Ecolabels produktkatalog (ECAT) 

Sørg for, at I har registreret jeres produkter i EU Ecolabels produktkatalog (ECAT) eller EU Ecolabels katalog over turistindkvartering. Formålet med disse databaser er at give interessenter et overblik over produkter og serviceydelser tildelt EU Ecolabel – og de er samtidig et effektivt markedsføringsværktøj overfor forbrugere. 

I kan læse mere om, hvordan I registrerer jeres produkter og serviceydelser i ECAT under trin 2.

Hvis I ønsker hjælp til markedsføring, er I velkomne til at kontakte os på marketing@ecolabel.dk