Spring til indhold
EU-Blomsten logo

Nyhed

08.04.2022

Opdateret overblik til arbejdet med miljømærkede indkøb

Københavns Kommune har netop opdateret og offentliggjort deres oversigt over, om der findes mange, nogle eller få produkter med Svanemærket og EU Ecolabel inden for forskellige produktkategorier. Siden sidste opdatering er bl.a. bilvaskehaller og legetøj rykket op i kategori på grund at et øget sortiment af svanemærkede produkter.

Små kasser med indkøbsvogn-ikon

Københavns Kommune har netop offentliggjort deres kategorisering af indkøbskategorier 2022. Oversigten viser udbredelsen af varer og serviceydelser, der er certificeret med Svanemærket eller EU Ecolabel, inden for de forskellige områder, som er relevante for Københavns Kommune. Se en beskrivelse af kategorierne i boksen nederst på siden.

Kategoriseringen synliggør de områder og markeder, der har et bredt sortiment med Svanemærket og/eller EU Ecolabel, og hvor der dermed eksisterer en god konkurrence samt gode alternativer til konventionelle produktvarianter. Samtidig bidrager kategoriseringen til synlighed omkring de områder, hvor der er behov for, at kommuner og andre presser på og efterspørge flere miljømærkede produkter. På nogle områder går udviklingen hurtigt, og her hjælper oversigten til, at indkøbere kan holde sig ajour med udviklingen. Derfor er kategorioversigten en hjælp til at prioritere indsatsen og sikre det rette fokus i de enkelte udbud.

Kategoriseringen er lavet med udgangspunkt i udbredelsen af Svanemærket og EU Ecolabel. Men Københavns Kommune anerkender også andre såkaldte Type I-miljømærker. Læs mere om krav om miljømærker i Københavns Kommunens indkøb og udbud her.

Et virkelig stærkt initiativ

En af de kommuner, der nyder godt af Københavns Kommunes indsats er Bornholms Regions Kommune, som roser København for at have fundet en god vej til at bruge miljømærker i både markedsdialog, udbud og indkøb.

”Jeg synes, det er en utrolig god tilgang, Københavns Kommune har til brug af miljømærker i deres arbejde med grønne indkøb. Kategoriseringen er nyttig, fordi den giver et hurtigt overblik over udbudsområder, hvor der kan stilles mindstekrav om miljømærker, fordi der er en god konkurrencesituation, og områder hvor man skal gå andre veje, fordi der er en mindre god markeds- og konkurrencesituation for de miljømærkede produkter,” siger udbuds- og indkøbskonsulent Anette Engell Edvardsen fra Bornholms Regionskommune, der lod sig inspirere af Københavns Kommunes tilgang, da de skulle lave et udbud på legetøj.

Hvad er nyt i den opdaterede kategori-oversigt?

Netop legetøj er et af de produktområder, der er rykket op i kategori. Det gælder legetøj af plast til bl.a. sand, vand og rolleleg. Her har Københavns Kommunes markedsdialog sammen med de efterfølgende udbud med krav eller ønske om miljømærker nemlig bidraget til at flytte markedet, så der nu er så mange svanemærkede produkter at vælge i mellem, at disse er flyttet fra kategori 3 til 2. Andet legetøj som fx cykler og trælegetøj er fortsat i kategori 3. Inden for disse områder er der altså fortsat brug for at skubbe på markedet for at få et større sortiment af miljømærkede produkter.

Et andet produktområde, der er flyttet fra kategori 3 til 2, er bilvaskehaller. Det skyldes, at der er et større udbud af bilvaskehaller i dag, end der var i 2020. I dag findes der mere end 200 svanemærkede bilvaskehaller.

Der er også eksempler på produktområder, som ikke har skiftet kategori, men hvor der alligevel er sket en positiv udvikling i det miljømærkede sortiment. Det gælder fx spise- og dagskonferencesteder, hvor flere kantinevirksomheder har opnået licens til Svanemærket siden sidste opdatering af kategori-oversigten.

Legeredskaber og hobbyartikler er blandt de produktområder, som ikke har skiftet plads. Begge produktområder er placeret i kategori 3, og er derfor udvalgt af Københavns Kommune som fokusområder i markedsdialogen 2022.

Politik for miljømærkede indkøb

Baggrunden for kategoriseringen er, at Københavns Kommune i 2017 vedtog en politik om miljømærkede indkøb. Miljømærkepolitikken indebærer dels, at kommunen efterspørger Svanemærket og EU Ecolabel, når de skal købe ind på områder, hvor udvalget af miljømærkede produkter er tilstrækkeligt stort til, at der kan opnås konkurrence i udbuddet. Dels at Københavns Kommune går i dialog med markedet for at øge udbuddet af miljømærkede produkter på områder, hvor der i dag er et begrænset udvalg.

Københavns Kommunes kategorisering

Kategori 1:
Her er der mange licenshavere/produkter på markedet med miljømærkning. Der skal derfor stilles krav til miljømærker for alle indkøbte produkter i kategorien.

Kategori 2:
Her er der flere licenshavere/produkter på markedet med miljømærkning. Der skal stilles krav til miljømærkning, hvor markedet for miljømærkede produkter opfylder kommunens indkøbsbehov.

Kategori 3:
Her er der få licenshavere/produkter på markedet med miljømærkning. Der skal foretages markedsdialog for at afdække, om markedet er tilstrækkeligt udviklet til at anvende krav om miljømærke som tildelingskriterie. Krav til miljømærke skal anvendes som tildelingskriterie hvor dette er tilfældet.

Kategori 4:
Her er der ingen licenshavere/produkter på markedet med miljømærkning. Der skal foretages markedsdialog for at afdække, om markedet er tilstrækkeligt udviklet til at anvende krav om miljømærke som tildelingskriterie. Krav til miljømærke skal anvendes som tildelingskriterie hvor dette er tilfældet.

Bemærk at kategorisering tager udgangspunkt i situationen i Københavns Kommune. Særligt for serviceydelser kan markedssituationen være en anden andre stedet i landet.

Se oversigten her

Læs også