Spring til indhold
EU-Blomsten logo

Hvorfor stille krav om EU Ecolabel?

EU Ecolabel gør det enkelt at bidrage til den grønne omstilling. Se, hvilke fordele I opnår ved at bruge EU Ecolabel i udbud og indkøb.

Placeholder-foto-på-vej

EU Ecolabel er det officielle europæiske miljømærke. Det er en frivillig miljømærkeordning, der har til formål at fremme produkter og servicer, der i hele deres livscyklus har en lavere miljøpåvirkning – fra råvareudvikling, produktion og brug til bortskaffelse. Her kan du læse om nogle af de fordele, I opnår ved at prioritere EU Ecolabel i udbud og indkøb.

Fire fordele ved at bruge EU Ecolabel i jeres indkøb:

 1. Er et redskab til at indfri ambitioner og strategi for miljø og klima

  EU Ecolabel er et af de redskaber, der indgår i ”Grønne indkøb for en grøn fremtid – Strategi for offentlige grønne indkøb”. Strategien sætter retning for, hvordan offentlige indkøb skal bidrage til den grønne omstilling. Det skal bl.a. ske ved at gøre miljømærket indkøb obligatorisk. På kort sigt for statslige indkøbere på udvalgte områder og fra 2030 på alle offentlige indkøb på de områder, hvor der findes mærkningsordninger. Det betyder, at I både kan bruge EU Ecolabel til at være på forkant med strategien – og til at indfri lokale grønne ambitioner. 

 2. Gør det lettere at stille miljøkrav og fastsætte grønne indkøbsmål

  I behøver ikke selv at udvikle miljøkrav til de produkter og ydelser, hvor der findes et udvalg med EU Ecolabel. Her er EU Ecolabel jeres sikkerhed for, at en vare lever op til skrappe miljøkrav. Derfor kan I blot henvise til, at produkterne eller ydelserne skal leve op til EU Ecolabel krav.

  Det bliver samtidig lettere at fastsætte grønne indkøbsmål og følge op ved at måle på mængden af indkøbte produkter og ydelser, der er mærket med EU Ecolabel.

 3. Gør det mere enkelt at følge op og kontrollere
  Den indkøbsansvarlige, der modtager produkterne, skal blot sikre, at EU Ecolabel er på produktet eller emballagen. Der er dermed ikke behov for at læse indholdsdeklarationerne for at sikre sig, at produkterne overholder de fastsatte miljøkrav.

 4. Styrker jeres kommunikation
  Når I vælger produkter og serviceydelser, der er mærket med EU Ecolabel, bliver det lettere at vise omverdenen, at I tager miljøhensyn. I mindsker samtidig risikoen for dårlige sager, idet produkter med EU Ecolabel er kontrolleret af en uvildig tredjepart. Det vil sige, at Miljømærkning Danmark – eller en tilsvarende miljømærkeorganisation i et andet EU-land – har kontrolleret dokumentation for, at produkterne lever op til EU Ecolabels krav.