Spring til indhold
EU-Blomsten logo

Nyhed

31.05.2024

Klimarådet: Miljømærkede offentlige indkøb mangler politisk fokus

Klimarådet har netop givet sine kommentarer til den årlige klimafremskrivning. Her fremhæves bl.a., at vigtige delmål i klimaindsatsen – som fx målsætningen om, at alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030 – risikerer at blive glemt.

skorstene der ryger

Der skal øget fokus og løbende status på vigtige delmål, der bidrager til at mindske Danmarks klimaaftryk – herunder målet om, at alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030. Det er blandt anbefalingerne fra Klimarådet, der netop har kommenteret klimafremskrivningen, som bl.a. har til formål at vise, hvor tæt Danmark er på at nå sine klimamål for 2025 og 2030.

”Klimarådet peger med deres anbefalinger således på miljømærkede indkøb som et effektivt redskab til at understøtte Danmarks klimaindsats og understreger behovet for øget politisk fokus på området. Offentlige indkøb har en enorm indflydelse på markedet og kan være en drivkraft for grøn omstilling, men det kræver den nødvendige prioritering og handling, så alle offentlige indkøb fremadrettet inkluderer klima- og miljøhensyn”, siger Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark.

Det offentlige indkøb er på 448 mia. kr. årligt og udgør knap 16 pct. af BNP i Danmark.

Delmålene risikerer at blive overset

Ifølge Klimarådets kommentering af ”Klimastatus- og fremskrivning 2024” risikerer delmålene fra de klimapolitiske aftaler ifm. klimaloven at blive glemt, ligesom det er et problem, at der ikke er et sted, hvor det er muligt at se en samlet status på målene. Første skridt til at ændre på dette er, at myndighederne begynder at udgive data på systematisk vis, som gør det muligt at gøre status på delmålene i et samlet overblik - og her påpeger Klimarådet bl.a., at delmålene om offentlige indkøb med fordel kan udgives i Energistyrelsens globale afrapportering.

”Klimakrisen kalder på, at tempoet og skalaen for omstillingen af offentlige indkøb øges, og det kræver klare krav og mål og et endnu tydeligere mandat fra regeringen. Vi bakker derfor op om Klimarådets anbefaling om at sætte større politisk fokus på målet om, at alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030”, siger Martin Fabiansen.

Målsætningen om, at alle offentlige indkøb på områder, hvor der findes officielle mærkningsordninger, skal være miljømærkede eller leve op til tilsvarende krav i 2030, er en del af ”Grønne indkøb for en grøn fremtid - strategi for offentlige indkøb”.